FælleshusetFælleshuset kan lejes til private fester eller fællesarrangementer. Det lejes KUN ud til beboere i Kyndby huse og efter først til mølle princippet.
 
Leje af fælleshuset bookes på Ejendomskontoret, hos Elsebeth, på tlf. 23 90 80 90 i telefontiden.
 
Fælleshuset er godkendt til selskaber på op til 35 personer. 

Køkkenet indeholder alt nødvendigt udstyr og service til 70 personer.

Lejen, rengøring og erstatning af ødelagt inventar, trækkes fremover sammen med huslejen.
 
 
Priser og betingelser for leje af fælleshuset:

Hverdag:
200 kr. rengøring er ikke inkluderet.

Weekend:
750 kr. rengøring er ikke inkluderet.

Sommer:
Om sommeren er lejen incl. telt  1.000 kr. pr. weekend, rengøring ikke inkluderet.
Teltet står der fast hele sommeren.

Hvis lejer vælger ikke at rengøre huset efter brug, betales for rengøring og evt. oprydning med 350 kr. pr. time. Når huset og nøglen er afleveret, vurderer tilsynsførende, om huset er afleveret i samme stand, som det er modtaget.

Hvis huset ikke skal rengøres yderligere efter brug, og alt service er intakt, vil der ikke blive opkrævet yderligere.

Manglende service vil ligeledes blive opgjort og skal erstattes af lejer. Lejen samt evt. rengøring og erstatninger vil blive trukket over boligafgiften/huslejen.

Tilsynsførendes afgørelse er endelig og kan ikke ankes.

Gratis lån af fælleshuset:
Hvis huset bruges til arrangementer som hele byen kan deltage i eks. yoga, filmaften, foredrag, ugentlige mødregrupper, bridgeklub m.v. er lån af huset gratis. Disse arrangementer vil blive opslået på foreningens facebookside.

Arrangementerne skal altid godkendes af bestyrelsen. Der skal være én, der står som ansvarlig for arrangementet. Huset skal altid afleveres, som det er modtaget - bestyrelsen kan ophæve en aftale om gratis benyttelse af fælleshuset, hvis tilsynsførende vurderer, at huset ikke rengøres ordentligt efter brug.

Kontakt os

Andelsboligforeningen Kyndby Huse
Kyndbyvej 82A
3630  Jægerpris
Telefon: 23 90 80 90
E-mail: bestyrelse@abfkh.dk

Copyrights

© 2013 - All rights reserved
Photos by shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk