Husdyr i Kyndby Huse

Anskaffelse af hunde og katte, i begrænset antal, kan ske uden særlig tilladelse.
 
Dyrene skal være lovligt registreret og forsikret.
 
Hund:
Din have skal være forsvarligt indhegnet, så din hund ikke løber ud og strejfer omkring og er til gene for dine naboer.
 
Ifølge hundeloven skal hundehvalpe være registeret i hunderegisteret inden de er 8 uger.
 
Hunde skal være i snor, når de luftes – og efterladenskaber skal fjernes
 
Høns:
Efter ansøgning til bestyrelsen, kan der udstedes tilladelse til begrænset fjerkræhold,hvis dette kan ske uden at genere naboerne(fjerkræhold dog UDEN hane).
 
Opfostre du kyllinger, er en til flere af dem haner, skal de aflives ved første hanegal.
 
Fugle - hønse - bure - volierer:
Der gøres opmærksom på risiko for tiltrækning af rotter, samt at fuglebure og volierer skal være mindst 2 m fra naboskel.
 
Det er ikke tilladt at holde hov- og klovbærende dyr.

Vi henviser i øvrigt til bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred samt lov om hunde og lov om katte
 
Kommer din hund - kat ikke hjem:
Du kan efterlyse din hund og/eller kat i Kyndby Huse Facebook gruppe, tage en snak med dine naboer, hænge sedler op rundt om i landsbyen, bede os andre om at kigge efter i garager, haveskur, havepavillon, legehus, udestue, drivhus med mere.
 
OBS: Ungkatte kan have svært ved at finde hjem, hvis de kommer uden for deres eget territorium, derfor er det en god ide, at gå tur med dem i sele og snor, så de lære området at kende, inden du slipper dem løs.
 
Dyr i nød:
Hvad kan du gøre hvis du ser et dyr som har brug for hjælp, enten fordi de er vanrøgtede eller fordi de er kommet til skade, find frem til ejeren, brug vores Faceboook gruppe, snak med dine naboer.
 
Du kan læse mere om hvad du gør hvis du ser et dyr i nød HER
 
Kat:
 Kattens Værn kan du læse om vigtigheden af neutralisering og mærkning af din/dine katte, så de ikke er til gene for dine naboere.
 
Neutraliseret katte holder sig tæt på eget hjem og overfalder ikke andre katte, andet end de trues til det af katte der ikke er neutraliseret, plus de strinter ikke dine naboers hus vægge, havehynder, havemøbler, barnevogne med mere til.
 
Tag hensyn til dine naboer, neutralisere din/dine katte.

Hold katten inde i blæst, regn, sne og frostvejr:
Hold katten inde når det er blæsevejr, regn, sne og frostvejr, kan din kat ikke komme ind hos dig, søger den ind hos dine naboer, hvor den kan finde på at kradse på vinduer og døre for at blive lukket ind, gemme sig i garager eller andre steder hvor den kan være i ly, holde varmen, det ske at katte bliver lukkede inde i garager med mere, og først kan komme ud, når folk kommer hjem fra arbejde eller ferie.
 
Katte året rundt:
Katte er afhængige af, at vi mennesker tager os af dem, også de forvildede katte, fælles for dem er at de ikke lever som vilde dyr, men holder sig tæt på os mennesker og kun overlever, hvis de kan finde mad i vores affald, eller hvis de bliver fodret, det kan du læse meget mere om på Dyrefonden
 
Dyreklinikker:
 
 
 
Mark og vejfredsloven
 
Har du problem med en hund og/eller kat må du IKKE bedrive selvtægt.
 
Kapitel II i mark og vejfredsloven

Erstatning for skade forvoldt af husdyr 

§ 3. Kommer et husdyr uden hjemmel ind på anden mands grund, skal dyrets besidder erstatte den skade, dyret forvolder ved at nedtræde, afbide eller fortære afgrøder, beplantning eller bevoksning, beskadige hegn eller vandløb, oprode eller sammentræde jordbunden. Samme regel gælder om skade, dyret forvolder ved at angribe et andet husdyr eller på anden voldelig måde tilføje det legemsbeskadigelse.


Stk. 2. Erstatning kan dog ikke kræves, hvis skaden er fremkaldt med forsæt eller uagtsomhed af skadelidte selv eller af en person, han har ansvar for. Er der skyld på begge sider, afgøres det efter fejlenes beskaffenhed, om erstatningen skal nedsættes eller helt bortfalde.

 

Stk. 3. Om erstatningskravets gennemførelse gives der regler i kapitel VII (vurderingsforretninger).

 
 

Kontakt os

Andelsboligforeningen Kyndby Huse
Kyndbyvej 82A
3630  Jægerpris
Telefon: 23 90 80 90
E-mail: bestyrelse@abfkh.dk

Copyrights

© 2013 - All rights reserved
Photos by shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk