TV, radio, telefoni og internet

 
Vi har i sommeren 2012 fået udbygget vores tv-anlæg med nye kabler og fiberforbindelser.
 
Alle husstande har minimum lille tv-pakke som betales over huslejen sammen med afdrag på udgifterne til det nyetablerede anlæg.

Hvis man ønsker mellem- eller stor tv-pakke, laver man selv en aftale med YouSee: 70 70 40 40

ABFKH har en aftale med YouSee på antenne (TV og radio).
 
Beboere kan også købe telefoni og internet fra YouSee. Men hvis man ønsker andre udbydere af telefoni og internet, vælger man det.

Der henvises til YouSee's hjemmeside hvor kanaler og priser er ajourført.
 
 
Information fra yousee pr 31 maj 2016 til andelsforeningen
Den nye lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, der blev vedtaget 31. maj 2016, bliver ofte omtalt som loven om frit valg af tv-distributør. Mange beboere har derfor den opfattelse, at de nu frit kan vælge, hvem der skal levere deres tv-løsning. Men lovændringen giver kun beboerne ret til at vælge den fælles tv-løsning fra og stoppe betalingen til den. Det giver ikke den enkelte beboer ret til selv at vælge tv-distributør. Den enkelte afdeling/forening kan fortsat vælge en distributør til levering af tv-programmer, programpakker og bredbånd. Det handler med andre ord mere om den enkeltes fravalg af en fælles tv-løsning, end om frit valg.

Eksisterende aftaler fortsætter
Den enkelte beboer kan fravælge den fælles tv-løsning efter 1. oktober 2016. Men har jeres forening indgået en aftale med YouSee før 1. juli 2016, respekterer loven disse aftaler. I så fald kan den enkelte beboer ikke udtræde af den fælles tv-løsning før aftalen med YouSee udløber. Hvis foreningen vælger at opsige aftalen med YouSee, kan den enkelte beboer udtræde fra udgangen af en periode, der svarer til aftalens opsigelsevarsel.
 
Alle eksisterende YouSee-aftaler har vi tidligere altid fundet en løsning, hvis enkelte beboere ønskede at framelde sig tv fra YouSee. I skal derfor ikke til at lave nye aftaler med YouSee for at efterleve lovens krav om fravalg af den fælles tv-løsning.

Håndtering af udmeldinger og afkoblinger
Loven gør det ikke muligt at opkræve gebyrer eller lignende hos beboere, som ønsker at blive frakoblet den fælles tv-løsning. Det vil sige at den omkostning, der er forbundet med afkoblingen, ikke kan opkræves hos beboerne.
Har afdelingen/foreningen et YouSee-ejet stikledningsanlæg, håndterer vi afkoblinger for jer. Har I derimod et foreningsejet stikledningsanlæg uden YouSee serviceaftale, skal boligselskabet og administrator håndtere udmeldinger - og de omkostninger der er forbundet med afkoblinger.

Sløjfeanlæg er også en del af lovforslaget
I sidste øjeblik kom sløjfeanlæg med i lovforslaget. Det betyder, at boliger med sløjfeanlæg har en frist frem til 1. januar 2018 til at leve op til, at beboerne kan fravælge den fælles tv-løsning. 
 
 

Kontakt os

Andelsboligforeningen Kyndby Huse
Kyndbyvej 82A
3630  Jægerpris
Telefon: 23 90 80 90
E-mail: bestyrelse@abfkh.dk

Copyrights

© 2013 - All rights reserved
Photos by shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk