Retningslinjer for ændringer i vand- og varmeinstallationer

 
 
Bestyrelsen for Andelsboligforeningen, skal orienteres om, og på forhånd, godkende enhver ændring som foretages i vand- og varmeinstallationen i foreningens huse. Dette gælder også fjernelse af, eller udskiftning af komponenter i VVS installationen.
 
Ved akutte arbejder, som har til formål at forhindre vandskader m.v., gælder dog at arbejdet umiddelbart kan igangsættes via opkald til den VVS installatør foreningen har en serviceaftale med.

Bestyrelsen skal underrettes om dette senest 2 hverdage efter på tlf. 40 35 36 30.

Alt arbejde skal udføres af en autoriseret VVS installatør.

Der må under ingen omstændigheder ændres i principperne for VVS installationen. (2 strenget fjv. system med akk.tank).

Hvis der udføres VVS arbejde efter ønske fra lejer/andelshaver, er det lejers/andelshavers ansvar, at VVS installatøren er bekendt med principperne for husenes installationer.

Hvis der udføres VVS arbejde efter ønske fra bestyrelsen eller bestyrelsens repræsentant, påhviler det denne, at VVS installatøren er bekendt med principperne for husenes installationer.

Har en lejer/andelshaver kendskab til ulovligheder i VVS installationen, har denne pligt til at oplyse bestyrelsen om dette. I modsat fald vil Andelsboligforeningen kunne gøre lejer/andelshaver ansvarlig for ulovlige ændringer og/eller følgeskader i denne forbindelse.
 

Kontakt os

Andelsboligforeningen Kyndby Huse
Kyndbyvej 82A
3630  Jægerpris
Telefon: 23 90 80 90
E-mail: bestyrelse@abfkh.dk

Copyrights

© 2013 - All rights reserved
Photos by shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk