Vedligeholdelse - Ansvarsfordeling

 

 

Opgave

Vedligehold/ Reparation

Udskiftning

01.

Tilgængeligt træ i tagkonstruktion

Andelshaver

ABFKH

02.

Tagplader, tagpap reparation, tjæring, tagstens reparation/ udskiftning af enkelte sten, understrygning, rygningssten, inddækninger ved vinduer, kviste og skorstene.

Andelshaver

Andelshaver (ABFKH - kun ved total udskiftning af tag.)

03.

Remender, gavlbeklædning, vindskeder og sternbrædder.

Andelshaver

Andelshaver

04.

Vinduer, træværk

Andelshaver

ABFKH (også reparation af råd)

05.

Udvendige døre, træværk

Andelshaver

ABFKH (også reparation af råd)

06.

Låse, greb, lukketøjer og tætningslister på udvendige døre og vinduer

Andelshaver

Andelshaver

07.

Sålbænk

Andelshaver

Andelshaver (ABFKH ved vindue skift)

08.

Termoruder

Andelshaver

Andelshaver - Udskiftning af revnet/smadret rude. ABFKH - ved punkteret rude

09.

Trapper og gelændere, udvendigt

Andelshaver

Andelshaver

10.

Tagrender og nedløbsrør

Andelshaver

ABFKH - ved total udskiftning

11.

Bærende dele i trævægge

ABFKH

12.

Vægge, enhver form for vedligehold af ydervægge, maling, reparation af puds, fuger og udskiftning af træ beklædning

Andelshaver

Andelshaver (ABFKH - kun ved total udskiftning)

13.

Baghuse samt oprindelige side huse til Finnehuse

Andelshaver

ABFKH

14.

Privat opførte udestuer og udhuse - alle bygningsdele

Andelshaver

Andelshaver

15.

Garager, redskabsskure - alle bygningsdele

Andelshaver

Andelshaver

16.

Hegn og hække, enhver form for vedligehold. Mod vej, læbælte og fællesareal passer ejer begge sider af hegn. Fældning og beskæring af træer i skel og på egen grund.

Andelshaver

Andelshaver

17.

Belægninger indenfor egen grund

Andelshaver

Andelshaver

 

 

Der henvises i øvrigt til vedtægternes bestemmelser i § 10, § 11 og § 23

Kontakt os

Andelsboligforeningen Kyndby Huse
Kyndbyvej 82A
3630  Jægerpris
Telefon: 23 90 80 90
E-mail: bestyrelse@abfkh.dk

Copyrights

© 2013 - All rights reserved
Photos by shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk